Op zoek naar een Voltijds zorgkundige Dag

Voor tewerkstelling in het woonzorgcentrum “de Zathe”
voltijds en deeltijds zijn mogelijk
we hebben 1 voltijdse nodig in de dag voor een langdurige vervanging (project 600)
 
Je wordt uitgenodigd voor een intervieuw. Solliciteren doe je via  jobsocmw.nieuwpoort.be.
snelle indiensttreding !
Meer informatie bekomt u bij Tina Vanbeveren - tina.vanbeveren@nieuwpoort.be of 058/22 44 87.

gewenste ervaring

geen ervaring

Wat bieden wij jou aan?

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal C1-C2 voor zorgkundigen met diploma Hoger Secundair Onderwijs. 
De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal D1-D2 voor zorgkundigen zonder diploma Hoger Secundair Onderwijs.
Alle paramedici (met name: verpleging, kinesitherapeut, logopedist en ergotherapeut) en zorgkundigen/bejaardenhelp(st)ers worden beschouwd als knelpuntberoepen bij het O.C.M.W. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen voor een maximum van 18 jaar, op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie.
Diensten gepresteerd bij een overheid tellen onbeperkt mee voor de periodieke salarisverhogingen.
 
Extralegale voordelen

  • Maaltijdcheques van 6 EUR waarvan je zelf 1,09 EUR bijdraagt
  • Gratis hospitalisatieverzekering na 1 jaar in dienst
  • Fietsvergoeding van 0,15 EUR per km OF Terugbetaling treinabonnement en abonnement De Lijn voor woon-werkverkeer
  • Ruime opleidingsmogelijkheden
  • Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart PlusPas
  • vakantie: 26 dagen op jaarbasis
  • arbeidsduurvermindering 45+, 50+ en 55+ (voor elke leeftijd 12 dagen van 8u op jaarbasis bij voltijdse prestaties)

extra verlof bij dienstancienniteit: > 5 jaar ononderbroken anciënniteit: +1 dag; >15 jaar ononderbroken anciënniteit: +1 dag;

Download bijlage(s)

Cookie beleid

Jobtoolz verzamelt anonieme gegevens voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Lees hier het cookiebeleid van Jobtoolz.

Privacy beleid

Met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens van 8 december 1992, geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz